DNS kurzy v Bratislave

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) je podľa profesora Kolářa funkčný, diagnosticko-liečebný prístup, založený na princípoch vývojovej kineziológie. To znamená, že správne držanie tela (tzv. postúra) a správny priebeh pohybu odvodzuje od držania tela a pohybov zdravých detí. Tie v prvých rokoch života získavajú automaticky schopnosť držania tela a pohybu v priestoru bez toho, aby sme ich to museli učiť.

Prihláste sa na kurz v spolupráci s Pražskou Rehabilitačnou Školou a FitNation

Registrácia a platba za kurz prebieha priamo na stránkach Pražskej Rehabilitačnej školy (po presmerovaní z odkazu).

DNS FitNation tréning fyzioterapia fitness

Obsah jednotlivých kurzov DNS:

Kurz vedie: Jakub Novák

Deň 1 Sobota – 18. 2. 2023

 • 9:00 – 10:30 Princípy DNS, základy vývojovej kineziológie, postúra v športe a tréningu.
 • 10:50 – 12:30 Vývoj posturálne lokomočného vzoru – ideálny vzor stabilizačný a respiračný. Funkcie, príklady ideálneho vzoru v športovej technike.
 • 13:30 – 15:00 Hodnotenie kvality posturálne-lokomočného vzoru – bránicový test, test vnútrobrušného tlaku v ľahu a v sede. Rôzne varianty.
 • 15:20 – 17:00 Test extenzie, na štyroch, medveď, drep.

Deň 2 Nedeľa – 19. 2. 2023

 • 8:00 – 9:30 Princípy DNS v tréningu, zásady pri cvičení.
 • 9:50 – 12:30 Vertikalizačná rada – využitie v tréningu, ipsilaterálny a kontralaterálny vzor.
 • 13:30 – 15:00 Trojmesačný model na chrbte a bruchu – varianty v tréningu, šesť mesačný model na chrbte a bruchu – modifikácie, varianty šikmého sedu.
 • 15:00- 15:30 Diskusia, ukončenie kurzu.

Kurz vedie: Jakub Novák

Deň 1 Sobota – 27. 5. 2023

 • 9:00 – 10:30 Stručné opakovanie – princípy DNS pre dosiahnutie optimálnej postúry ako základného predpokladu pre športový výkon.
 • 10:50 – 12:30 Posturálna analýza – modifikácia DNS testov, identifikácia kľúčovej poruchy posturálno – lokomočnej funkcie.
 • 13:30 – 15:00 Workshop – cvičenie vo vývojových polohách – základné polohy preberané v kurze I. – detailný rozbor stabilizácie v danej polohe. Možnosti nácviku optimálnej stabilizácie a funkčne centrovanej opory. Ipsi a kontralaterálne vzory
 • 15:20 – 17:00 Demonštrácia funkčného rozboru posturálno – lokomočnej funkcie, stanovenie stratégie pre správny spôsob posilovani (športového tréningu), prevencia bolesti z preťaženia.

Deň 2 Nedeľa – 28. 5. 2023

  • 8:00 – 9:30 Workshop: DNS cvičenie vo vyšších ontogenetických polohách: sed, tripod, vysoký kľak, závesný stoj, drep, medveď – východzie polohy pre posturálnp lokomočný tréning a modifikácie.
  • 9:50 – 12:30 Vertikálna rada – využitie v tréningu, ipsilaterálny a kontralaterálny vzor – možnosti využitia odporových techník a nestabilných plôch. Kombinácia stimulačných prvkov k posilneniu kvalitnej stabilizačnej funkcie.
  • 13:30 – 15:00 Workshop – aplikácia DNS

Kurz vedie: Oldřich Chramosta

Deň 1 Sobota – 9. 9. 2023

 • 9:00 – 10:30 Princípy DNS, základy vývojovej kineziológie, postúra v športe a tréningu.
 • 10:50 – 12:30 Vývoj posturálne lokomočného vzoru – ideálny vzor stabilizačný a respiračný. Funkcie, príklady ideálneho vzoru v športovej technike.
 • 13:30 – 15:00 Hodnotenie kvality posturálne-lokomočného vzoru – bránicový test, test vnútrobrušného tlaku v ľahu a v sede. Rôzne varianty.
 • 15:20 – 17:00 Test extenzie, na štyroch, medveď, drep.

Deň 2 Nedeľa – 10. 9. 2023

 • 8:00 – 9:30 Princípy DNS v tréningu, zásady pri cvičení.
 • 9:50 – 12:30 Vertikalizačná rada – využitie v tréningu, ipsilaterálny a kontralaterálny vzor.
 • 13:30 – 15:00 Trojmesačný model na chrbte a bruchu – varianty v tréningu, šesť mesačný model na chrbte a bruchu – modifikácie, varianty šikmého sedu.
 • 15:00- 15:30 Diskusia, ukončenie kurzu.

Kurz vedie: Olda Chramosta

Deň 1 Sobota – 25. 11. 2023

 • 9:00 – 10:30 Stručné opakovanie – princípy DNS pre dosiahnutie optimálnej postúry ako základného predpokladu pre športový výkon.
 • 10:50 – 12:30 Posturálna analýza – modifikácia DNS testov, identifikácia kľúčovej poruchy posturálno – lokomočnej funkcie.
 • 13:30 – 15:00 Workshop – cvičenie vo vývojových polohách – základné polohy preberané v kurze I. – detailný rozbor stabilizácie v danej polohe. Možnosti nácviku optimálnej stabilizácie a funkčne centrovanej opory. Ipsi a kontralaterálne vzory
 • 15:20 – 17:00 Demonštrácia funkčného rozboru posturálno – lokomočnej funkcie, stanovenie stratégie pre správny spôsob posilovani (športového tréningu), prevencia bolesti z preťaženia.

Deň 2 Nedeľa – 26. 11. 2023

 • 8:00 – 9:30 Workshop: DNS cvičenie vo vyšších ontogenetických polohách: sed, tripod, vysoký kľak, závesný stoj, drep, medveď – východzie polohy pre posturálnp lokomočný tréning a modifikácie.
 • 9:50 – 12:30 Vertikálna rada – využitie v tréningu, ipsilaterálny a kontralaterálny vzor – možnosti využitia odporových techník a nestabilných plôch. Kombinácia stimulačných prvkov k posilneniu kvalitnej stabilizačnej funkcie.
 • 13:30 – 15:00 Workshop – aplikácia DNS

Kurz vedie: Michal Truc

Deň 1 Sobota – 14. 10. 2023

 • 9:00 – 10:30 Stručné opakovanie – princípy DNS pre dosiahnutie optimálneho držania tela ako základného predpokladu pre tréning a športový výkon. Funkčná kapacita záťaže.
 • Stručné opakování – principy DNS pro dosažení optimálního držení těla jako
  základního předpokladu pro trénink a sportovní výkon. Funkční kapacita zátěže.
  10:50 – 12:30 Workshop – cvičenie vo vývojových polohách – základné polohy preberané v kurze I. a II. – rozbor stabilizácie v danej polohe.
 • 13:30 – 15:00 Aplikácia DNS princípov v tréningu vrhacích športov – hádzanie, golf, príklady cvičenia z vývojových pozícií s použitím záťaže.
 • 15:20 – 17:00 Aplikácia DNS princípov v tréningu pre bežecké športy – príklady cvičenia z vývojových pozícií s použitím záťaže.

Deň 2 Nedeľa – 15. 10. 2023

 • 8:00 – 9:30 Workshop: Preventívne a kompenzačné cvičenia cielené na horné končatiny – príklady cvičenia z vývojových polôh s použitím záťaže
 • 9:50 – 12:15 Workshop: Preventívne a kompenzačné cvičenia cielené na dolné končatiny – príklady cvičenia z vývojových polôh s použitím záťaže
 • 13:15 – 14:15 Workshop: Príklady cvičení ako prevencie bolestí chrbtu.
 • 15:00 – 16:00 Praktická skúška pre účastníkov, ktorí chcú získať záverečný certifikát DNS terapeuta.
DNS FitNation tréning fyzioterapia fitness
DNS FitNation tréning fyzioterapia fitness

Prihláste sa na kurz v spolupráci Prague Rehab klinik a FitNation

Registrácia a platba za kurz prebieha priamo na stránkach Pražskej Rehabilitačnej školy (po presmerovaní z odkazu).