Čo boli Karanténne hry 2020?

Karanténne hry 2020 logo

Povinná štátna karanténa pomohla zachrániť stovky, možno až tisíce životov ľudí, žijúcich v našej krásnej krajine. Za razantné a efektívne kroky sme vďační úradom, ktoré konali rozhodne a okamžite.

Vedľajší efekt bolo povinné zatvorenie fitness prevádzok a prerušenie všetkých súťaží po svete. Všetci vo FitNation sme veľkí nadšenci (a niektorí aj profesionáli)  a preto sme všetky tieto zákazy niesli veľmi ťažko. Vnímali sme aj od vás, že vám to chýba. Preto sme sa rozhodli za prísnych hygienických štandardov zorganizovať Karanténne hry 2020, ktoré nám aspoň trošku priniesli olympijské zápolenie, na ktoré si musíme o rok dlhšie počkať.

Naši tréneri pretekali doma v deviatich disciplínach. Súperili medzi sebou v Kvalifikačných kolách. Víťazi takýchto kôl sa stretli vo finálovom. Vy ste mohli tipovať víťazov cez FitNation instagram a vyhrať ceny od našich partnerov. Hrali sme o titul Majstra Karanténnych hier 2020. Pár zaujímavých čísel:

 • Vytvorili sme pre vás 36 súťažných videí.
 • Karanténne hry videlo 17 869 ľudí.
 • Storky a IGTV ste si prehrali 28 507 krát.
Michaela Králiková

Reprezentuje
Sever Slovenska

Miška Králiková
Samuel Lajmon

Reprezentuje
Sever Slovenska

Samo Lajmon
Roman Frečka

Reprezentuje
Sever Slovenska

Roman Frečka
Jakub Simonak

Reprezentuje
Stred Slovenska

Jakub Šimoňák
Lucia Grigerová osobný tréner FitNation

Reprezentuje
Stred Slovenska

Lucka Grigerová

Reprezentuje
Stred Slovenska

Monika Weigertová
Michal Mráz osobný tréner FitNation

Reprezentuje
Západ Slovenska

Miško Mráz
Sára Levičanin osobný tréner FitNation

Reprezentuje
Západ Slovenska

Sára Levičanin
Valentín Ziman osobný tréner FitNation

Reprezentuje
Západ Slovenska

Valentín Ziman

Víťazi Karanténnych hier 2020

Majster Karanténnych hier 2020

Majster Karanténnych hier 2020

Veronika víťazka Karanténne hry v tipovaní

1. miesto v tipovaní

Laura druhé miesto Karanténne hry v tipovaní

2. miesto v tipovaní

Veľká vďaka patrí naším partnerom, ktorí venovali ceny do súťaže:

Silne Reci FitNation partner
Nosene FitNation partner
Nellavita FitNation partner
Baudelaire FitNation partner
Nocco FitNation partner
Ryska FitNation partner
Froosh FitNation partner
Slavo jurko

1. miesto

 • 40€ poukážka v eshope Nosene
 • Jedálniček na mieru od Nutričnej poradkyne Nellavita
 • 2 lístky na stand up comedy Silné Reči 
 • Tričko  Silné Reči
 • 3 mesiace ClubNation – skupinové tréningy vo FitNation

2. miesto

 • 50€ konzumné na terase v Baudelaire Bar na Panskej ulici v  Ba
 • 24ks  Froosh smoothie nápoj od Premium Brands
 • 20€ poukážka v eshope Nosene
 • knižka Silné reči
 • 2 mesiace ClubNation –  skupinové tréningy vo FitNation

3. miesto

 • 10€ poukážka v eshope Nosene
 • 10ks Proteínová home made tyčinka Ryska
 • CD Silné reči
 • 1 mesiac ClubNation – skupinové tréningy vo FitNation

1. deň: Skok z kolien

Pravidlá:
Cieľ: Dosiahnuť najväčší počet opakovaní v cvičení kľak-stoj v časovom limite 30s
-za jedno opakovanie sa považuje vykonanie cvičenia a opätovné dosiahnutie východzej pozície
-východzia pozícia je kľak na kolenách
-cvičenie pozostáva z odrazu z kolien do drepu a následnom vystretí kolien do stoja
-víťazí športovec s najvačším počtom opakovaní za 30s
-povolená je mäkká podložka pod kolenami, avšak nesmie presahovať hrúbku 5cm
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.

Meno Umiestnenie
Lucka Grigerová (Stred) 1
Miško Mráz (Západ) 2
Jakub Šimoňák (Stred) 3

2. deň: Balančný turecký zdvih

Cieľ: Vykonať cvičenie „turkish get-up“ v čo nakratšom čase bez pádu misky

-východzia pozícia je ľah na chrbte s rukou v predpažení a miskou položenou na pästi
-„get up“ pozícia je definovaná stojom spojným a rukou vo vzpažení a miskou umiestnenou na pästi
-cvičenie sa považuje za dokončené až v momente opätovného dosiahnutia východzej pozície (ľah na chrbte) po dosiahnutí pozície get up a bez vyliatia misky.
-po umiestnení misky je zakázané dotknúť sa jej, ak tak športovec spraví- bude diskvalifikovaný
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.

Miska s vodou:
-miska môže byť štandardných kuchynských rozmerov
-odporúča sa aby nebola vyrobená zo sklenených alebo keramických materiálov, no nie je to zakázané
-miska musí byť zaplnená aspoň do polovice jej objemu
-miska nesmie byť uzavretá

Meno Umiestnenie
Samuel Lajmon (Sever) 1
Lucka Grigerová (Stred) 2
Jakub Šimoňák (Stred) 3

3. deň: Klasické žonglovanie

Cieľ: Dosiahnuť čo najvačší počet žonglov za 30s

-jeden „žongel“ znamená, že jeden konkrétny toaletný papier sa vráti do ruky ktorá jeho pohyb začala. To znamená že počítame koliečka len jedného toaletného papiera
-športovcovi môže toaletný papier spadnúť na zem, avšak musí si ho pozbierať sám, následne môže športovec opätovne začať žonglovať
-po spadnutí papiera sa časomiera nezastavuje
-po uplynutí časového limitu sa berie do úvahy celkový súčet žonglov za 30s
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.

Toaletný papier:
-rolka môže byť akejkoľvek značky
-nesmie byť použitý

Meno Umiestnenie
Jakub Šimoňák (Stred) 1
Miško Mráz (Západ) 2
Sára Levičanin (Stred) 3

4. deň: Rovnováhový výpad

Cieľ: Dosiahnúť najvyšší počet výpadov v časovom limite 30s bez pádu rollera

-za jeden platný výpad sa považuje pohyb z pozície „stoj“ (vystreté kolená) do pozície výpadu (koleno sa musí dotknúť zeme)
-výpad sa posudzuje ako platný až v momente opätovného dosiahnutia východzej pozície bez pádu rollera
-vykračuje sa vždy do výpadu vzad
-východzia pozícia je definovaná „stojom spojným“ s rollerom umiestneným na hlave
-po umiestnení rollera je zakázané dotknúť sa ho, ak tak športovec spraví- bude diskvalifikovaný
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.

Roller:
-roller môže byť akejkoľvej značky
-môže mať akýkoľvek stupeň tvrdosti a mať akékoľvek vrúbkovanie
-musí spĺňať stanovenú dĺžku 30cm

Meno Umiestnenie
Jakub Šimoňák (Stred) 1
Monika Weigertová (Západ) 2
Lucka Grigerová (Stred) 3

5. deň: Exhibičná gymnastika

Cieľ: Vyzliecť si tričko v čo najkratšom čase v pozícií hore nohami

-štartová pozície je v stojke na rukách, pričom nohy môžu byť opreté o stenu
-tričko musí byť v úvodnej pozícii zapravené do trenírok
-tričko sa považuje za vyzlečené až v momente keď športovec stratí kontakt s tričkom
-v prípade ženskej kategórie je dôležité mať pod tričkom aspoň spodnú bielizeň
-v prípade že športovec pri vykonávaní disciplíny nepotrebuje oporu o stenu, získava 10 rešpektových bodov, avšak tieto body sa do celkového súčtu nezapočítavajú
-Časomiera sa spúšťa v štartovej pozícií v momente začatia pohybu.

Tričko:
-tričko môže byť vyrobené z bavlny, vlny, polyesteru poprípade z kombinácii týchto materiálov
-odporúča sa tričko značky „FitNation“, spĺňa všetky potrebné kritéria a medzinárodné normy

Meno Umiestnenie
Samo Lajmon (Sever) 1
Jakub Šimoňák (Stred) 2
Monika Weigertová (Západ) 3

6. deň: Moderný preval s palicou

Cieľ: Dosiahnuť najvyšší počet otočení bez pádu palice v časovom limite 30 sekúnd

-Za jedno otočenie sa považuje otočka z pozície v ľahu na chrbte do pozície na bruchu bez pádu palice. Takisto sa za otočenie považuje otočka z pozície v ľahu na bruchu do pozície v ľahu na chrbte. To znamená, že ak sa dostanem tam a naspäť- mám 2 otočenia
-Východzia pozícia je vždy v ľahu na chrbte s palicou umiestnenou na spodnej časti chodidiel.
-Po nastavení východzej pozície palice, je zakázane dotknúť sa palice rukami. Ak sa tak stane športovec je diskvalifikovaný.
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.
-Otočenie sa považuje za dokončené až v momente dotyku chrbta/brucha celou plochou zeme.

Palica:
-palica môže byť vyhotovená z akéhokoľvek materiálu
-na hmotnosti palice nezáleží
-dĺžka palice musí byť v rozmedzí 1 až 2 metre

Meno Umiestnenie
Jakub Šimoňák (Stred) 1
Lucka Grigerová (Stred) 2
Sára Levičanin (Stred) 3

7. deň: Brušná rýchlostná disciplína

Cieľ: Dosiahnuť čo najväčší počet opakovaní v časovom limite 30 sekúnd.

-súťažná poloha je sed s vystretými nohami a rukami v opore
-jedno opakovanie definuje dotyk piet na oboch stranách toaletného papiera
-to znamená tam aj naspať ako 1 opakovanie
-prepokladom sú vystreté nohy v kolenách
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.

Toaletný papier:
-musí spĺňať štandardizované európske rozmery

Meno Umiestnenie
Roman Frečka (Sever) 1
Jakub Šimoňák (Stred) 2
Miško Mráz (Západ) 3

8. deň: Tanečný preskok na čas

Cieľ: Dosiahnuť čo najväčší počet opakovaní v časovom limite 30 sekúnd.

-súťažná poloha je na všetkých 4roch
-jedno opakovanie definuje okruh nohy o 360 stupňov
-Časomiera sa spúšťa v momente začatia pohybu.

Meno Umiestnenie
Samo Lajmon (Sever) 1
Jakub Šimoňák (Stred) 2
Roman Frečka (Sever) 3

9. deň: Jedácke preteky

Cieľ: zjesť celý celozrnný rožok v čo najkratšom časovom limite

-časomiera sa spúšťa vložením rožka do úst
-časomiera sa zastavuje prehltnutím aj posledného sústa a tým aj prázdnymi ústami
-nie je povolené zapíjanie akýmikoľvek nápojmi

Meno Umiestnenie
Samo Lajmon (Sever) 1
Jakub Šimoňák (Stred) 2
Roman Frečka (Sever) 3

Výsledky Karanténnych hier

Poradie Meno Body
1 Jakub Šimoňák (Stred) 17
2 Samo Lajmon (Sever) 9
3 Lucka Grigerová (Stred) 8
4 Roman Frečka (Sever) 6
5 Miško Mráz (Západ) 5
6-7 Monika Weigertová (Západ) 3
6-7 Valentín Ziman (Západ) 3
8 Sára Levičanin (Stred) 2
9 Miška Králiková (Sever) 1

Výsledky tipovania

Poradie Meno Body
1 Veronka_re 14
2 Laura 11
3 kat.lukackova 9
4 Lubo ; Zuzka ; 8
5 Blanka 7
6 Beccadaniela ; Lukasboda ; KristenDiary ; lukas.kendra ; 6
7 Lenka ; lenka153 ; Dorota Balazova ; 5
8 Ricky ; Yanca ; 4
9 Katka Kuzmova ; Summerzeli ; Barbora ; Mata ; Stevo M ; Filip ; Magdig ; Marek ; Volfova ; Arnold ; 3
1 L_Probala ; Jana ; janci245 ; nataliasenova_ ; OndrejCH ; Sigrid ; Hrebcon ; Lubose ; Adrian ; Ela ; mathew ; 2
10 Paulita ; Adiixz ; Rado ; IvanaKudelova ; grigi11 ; Kamaz ; Teo ; Kruzlo ; JULIA2505 ; 11