Funkčný tréning

Prečo je v súčasnosti populárny funkčný tréning?

FitNation cvičenie tréning osobný tréner fitness fitness

Funkčný tréning naberá na popularite kvôli tomu, že človeka má pripraviť na jeho každodenné povinnosti. Je to viac o spôsobe rozmýšľania trénera pri tvorbe tréningového plánu. Na úvodnej hodine sa snaží pochopiť, aké pohyby človek vykonáva. Niekoľkoročné štúdium  anatómie trénerom mu napovie, ktoré svalové partie sú najviac namáhané a majú potenciál klientovi spôsobovať bolesť v budúcnosti. Preto takýto tréningový plán vypracujeme tak, aby malo za cieľ pôsobiť preventívne a odstraňujúco bolesť. Často ide o zranenia, ktoré klient ešte nevie, že sa mu môžu stať neodborným cvičením, navyšovaním intenzity alebo objemu tréningov. Je to taká kombinácia silového tréningu a fyzioterapie. Využívame pri ňom prvky z každodenného prostredia, tým pádom pri cvičení zapájame veľké množstvo svalových skupín ako pri aktivitách za bežného dňa.

Aké sú základné pravidlá, zásady tohto druhu tréningu?

Základné pravidlo pri funkčnom tréningu je individualizácia a to je aj najväčším benefitom funkčného tréningu. To znamená prispôsobenie zaťaženia aktuálnemu zdravotnému stavu ktorý sa dozvieme na úvodnej diagnostike. V tréningovom procese to znamená hlavne uplatňovať zásadu primeranosti a postupného zvyšovania zaťaženia. Dôležité je dodať, že je to ale neustály proces. Ako sa klientova fyzická kondícia zlepšuje, podľa cieľov zdvíhame postupne zaťaženie – to znamená tú správnu kombináciu intenzity a opakovania. Tréner musí vidieť, či klient zvláda aktuálne zaťaženie a či cvičenia robí správnou technikou. Teda či si nevypomáha inými svalovými partiami ako tými, ktoré aktuálne precvičuje.

FitNation cvičenie tréning osobný tréner fitness fitness

Pre aké vekové kategórie je určený funkčný tréning?

fms diagnostika kouč Fitnation tréning

Pre všetky. Dôležitá je úvodná diagnostika, počas ktorej skúsený tréner ohodnotí fyziologický stav klienta, aj vzhľadom na vek. Medzi také štandardné diagnostické nástroje patrí aspekčné vyšetrenie ( aké ma klient držanie tela), meranie percentuálneho zloženia tela (koľko váhy tvoria svaly/ tuky, kostra) a na zaver cez pohybovú diagnostiku zisťujeme či zverenec ma disbalancie a či zapája správne svoj svalový aparát. Tieto poznatky potom využijeme pri tvorbe pohybového plánu.

V čom sa odlišuje napríklad v porovnaní s klasickým posilňovaním so závažiami?

Rozdiel medzi funkčným tréningom a takým tým zľudoveným – so strojmi je v koncepcii tvorby tréningového plánu. Funkčný tréning vôbec nevylučuje používanie závažia. Naopak, práve vďaka závažiu môžeme lepšie prispôsobiť zaťaženie v tréningovom procese.

Pokiaľ človek len príde do fitka, urobí nejakú sériu s nejakými váhami, tak výsledok môže byť obdobný – nevieme či sa zlepšujeme, či sa na najbližšom tréningu nezraníme a pod.

Pri nesprávnom výbere cvičení môže byť dokonca aj cvičenie s vlastnou váhou oveľa ťažšie a nebezpečnejšie, ako cvičenie so závažím. Ako príklad uvediem kľuky v stojke v porovnaní s tlakmi s 3kg činkami.

FitNation cvičenie tréning osobný tréner fitness fitness

Aké sú základné pravidlá, zásady tohto druhu tréningu?

FitNation cvičenie tréning osobný tréner fitness fitness

Základné pravidlo pri funkčnom tréningu je individualizácia a to je aj najväčším benefitom funkčného tréningu. To znamená prispôsobenie zaťaženia aktuálnemu zdravotnému stavu ktorý sa dozvieme na úvodnej diagnostike. V tréningovom procese to znamená hlavne uplatňovať zásadu primeranosti a postupného zvyšovania zaťaženia. Dôležité je dodať, že je to ale neustály proces. Ako sa klientova fyzická kondícia zlepšuje, podľa cieľov zdvíhame postupne zaťaženie – to znamená tú správnu kombináciu intenzity a opakovania. Tréner musí vidieť, či klient zvláda aktuálne zaťaženie a či cvičenia robí správnou technikou. Teda či si nevypomáha inými svalovými partiami ako tými, ktoré aktuálne precvičuje.

Ako pravidelne sa treba venovať tomuto tréningu a aké benefity od neho môžeme očakávať?

Vychádzame zo štúdií WHO, že je dobre mať v týždni 2x silový tréning a 2x kardio trening. Z toho vyplýva že v týždni je dobre mať viac dni kedy trénujeme, ako dni kedy netrénujeme. Ale to platí pri všetkom v čom sa chcem zlepšovať a napredovať.

Benefity, ako zlepšenie kardiovaskulárneho systému, prevencia pred zraneniami, zvyšovanie funkčnej sily, to sú klasické benefity a  okrem tých by som spomenul prispôsobenie zaťaženia všedným úkonom bežného dňa- ako zdvíhanie nákupných tašiek alebo dieťaťa, zlepšené držanie tela a predlženie života.

FitNation cvičenie tréning osobný tréner fitness fitness

Hovorí sa, že tento druh tréningu je náročný na techniku. Aj z tohto dôvodu je preto nevyhnutné, aby ho „koučoval“ profesionálny tréner?

FitNation cvičenie tréning osobný tréner fitness klient kouč

Áno, dá sa povedať že funkčný tréning je ťažší na koncentráciu a subjektívne vnímanie tela. Obzvlášť ak ho porovnáme s cvičením na posilňovacích strojoch. Pri cvičení na strojoch nás vedie samotný stroj po jednej trajektórii, pri čom jedinou starosťou je prekonať daný odpor. Pri cvičení s vlastnou váhou alebo cvičení so závažím musíme vnímať nastavenie celého nášho tela v čase a priestore, čo je neporovnateľne ťažšie, ale aj zdravšie a funkčnejšie do života. Často sa stáva že aj samotný tréner si zavolá na pomoc kolegu trénera aby ho skontroloval v nastavení techniky.

Aké iné druhy tréningov sú v súčasnosti v trende a čím sa vyznačujú?

V súčasnosti, čo vnímame v trende je hlavne beh, joga, pilates, crossfit, bojové športy. Každý z týchto športov má fantastický účinok v porovnaní s nič nerobením. Je však dôležitá technika. Máme desiatky prípadov, keď sa ľudia nesprávnym štýlom behu, cyklistiky zranili dlhodobo.

Veľmi podporujeme akýkoľvek druh pohybu, ale buďte prosím nároční na kvalitu precvičujúceho. Pýtajte sa ho hlavne zo začiatku na jeho vzdelanie, prax a skúsenosti. Pokiaľ je cvičenie s vlastným trénerom mimo váš rozpočet, skúste s ním aspoň pár hodín, na ktorých vás naučí základnú techniku. To platí dokonca aj o behu.

Tomáš Krempaský fitnation kouč

Osobný tréner

  • Mgr. na FTVŠ UK (V. stupeň kondičného trénera)
  • DNS certifikovaný tréner (DNS 1-3)
  • kurz diastázy a panvového dna
  • profesionálny vojak OSSR: (absolvent základného vojenského výcviku & dôstojníckeho kurzu)