Cenník služieb FitNation

K práci s ľudským telom pristupujeme odborne, preto pracujeme výlučne s trénermi so vzdelaním z FTVŠ Univerzity Komenského. Vo FitNation máte možnosť trénovať s interným alebo externým trénerom.  Všetci tréneri majú  Celý tím aj s rozdelením nájdete v sekcii Náš tím.

Externým trénerom sa u nás stávajú tí, ktorí preukázateľne zvýšili svoju kvalifikáciu vysoko nad rámec FitNation štandardu a zároveň majú niekoľkoročné skúsenosti v práci s klientami.

Trénovanie s Interným trénerom:

Mesačné členské bez viazanosti (jedálniček, all-inclusive nápojový režim, uterák, sprcha) 9,99 €/ kalendárny mesiac
Funkčný tréning 30 €/hodina
Funkčný tréning dvojica 40 €/hodina
Regeneračné a nápravné cvičenia 33 €/hodina

Trénovanie cez program FitNation Kouč:

Úvodná Diagnostika 49,99 €/ jednorazovo
Workshop FitNation Kouč 9,99€/ hodina
Mesačný poplatok za starostlivosť 59,99€ / kalendárny mesiac
Premeranie na inBody + Krátka konzultácia 30min 15€ / 30 min

Ďalšie služby:

Váženie na váhe InBody 15€
Jedálniček 49,99€
Prenájom skrinky 9,99€/mesiac

Trénovanie s Externým trénerom:

Mesačné členské bez viazanosti (all-inclusive nápojový režim, uterák, sprcha, parkovanie) 29,99 €/kalendárny mesiac
Jednorazový vstup bez členstva 12,99 €/ hodina
Funkčný tréning /dvojica Podľa dohody s trénerom
FitNation kouč s externým  trénerom Podľa dohody s trénerom

Cenník služieb FitNation

K práci s ľudským telom pristupujeme odborne, preto pracujeme výlučne s trénermi so vzdelaním z FTVŠ Univerzity Komenského. Vo FitNation máte možnosť trénovať s interným alebo externým trénerom.  Všetci tréneri majú  Celý tím aj s rozdelením nájdete v sekcii Náš tím.

Externým trénerom sa u nás stávajú tí, ktorí preukázateľne zvýšili svoju kvalifikáciu vysoko nad rámec FitNation štandardu a zároveň majú niekoľkoročné skúsenosti v práci s klientami.

Trénovanie s Interným trénerom

Mesačné členské bez viazanosti (jedálniček, all-inclusive nápojový režim, uterák, sprcha, parkovanie)
9,99€/kalendárny mesiac

Funkčný tréning
30€/h

Funkčný tréning dvojica
40€/h

Regeneračné a nápravné cvičenia
33€/h

Trénovanie s Externým trénerom

Mesačné členské bez viazanosti (all-inclusive nápojový režim, uterák, sprcha, parkovanie)
29,99€/ kalendárny mesiac

Jednorazový vstup bez členstva
12,99€/h

Funkčný tréning/dvojica
podľa dohody s trénerom

FitNation kouč s externým trénerom
podľa dohody s trénerom

FitNation Kouč

Úvodná Diagnostika
49,99€/ jednorazovo

Workshop FitNation Kouč
9,99€/h

Mesačný poplatok za starostlivosť
59,99€/kalendárny mesiac

Premeranie + Krátka konzultácia
15€/ 30min

Ostatné služby

Váženie na váhe In-body
15€

Jedálniček
49,99€