Veronika Weigertova kruh

Veronika Weigertová

Instagram

Šport mi je blízky už od detstva. Vyskúšala som si niekoľko druhov športov. 3 roky som hrávala futbal. Neskôr som sa súťažne venovala karate, kde som dosiahla 3.kyu. Po nástupe na strednú školu som sa začala venovať všeobecnej atletickej príprave. Po atletickej príprave som sa znovu vrátila ku karate, ktorému sa aktívne venujem dodnes.

O čom sa s vami rada porozprávam: Beh, bicykel, korčuľovanie, príroda

Fitnation mi dáva možnosť vzdelávať sa a uplatňovať svoje poznatky v praxi.

Vzdelanie

  • Študent FTVŠ Univerzity Komenského (aktuálne 3. ročník Bc.)
  • 1 400 uskutočnených tréningov
  • DNS 1 & DNS 2
  • Diastáza a pánevní dno

Zručnosti

  • Silový tréning
  • Bežecký tréning
  • Kondičný tréning

Ciele

  • Cieľ: Mojím najväčším cieľom je pomáhať ľuďom po zdravotnej, pohybovej a kondičnej stránke.