Pohybová príprava detí

Kto je zodpovedný za obezitu detí? Spoločnosť? Škola? Potravinársky priemysel? Rodič?

FitNeško - pohyb detí

Všetci sme si všimli, že deti v dnešnej dobe nemajú k pohybu toľko priestoru, ako mali deti kedysi. The Guardian v roku 2017 zverejnil článok prestížnej Imperial College London, v ktorej uvádzajú, že na svete je 127 miliónov obéznych detí a adolescentov vo veku od 5 do 19 rokov. V roku 1975 bolo oproti dnešným 50 miliónom obéznych “iba” päť miliónov dievčat. V tom istom období sa počet obéznych chlapcov zvýšil zo šiestich na 74 miliónov. Musíme uznať, že tieto čísla sú naozaj alarmujúce.  Samozrejme, obezita je spojená najmä so zlou životosprávou, do ktorej okrem nedostatku pohybu patria aj častokrát katastrofálne stravovacie návyky.

BMI počas rokov 1975 - 2015

Vývoj BMI (podiel váhy a výšky) v rokoch 1975 a 2015 u populácie 5-19 rokov

Poďme sa však pozrieť trošku bližšie práve na spomínaný pohyb. Ako je to naozaj s pohybom detí? Rodičia sú častokrát veľmi zaneprázdnení prácou, domácnosťou a inými povinnosťami a nemajú čas na športové aktivity so svojimi ratolesťami. Existuje však aj opačný extrém, kedy rodič pre svoje, častokrát aj 4-5 ročné dieťa,  zabezpečí ten najlepší športový klub v domienke, že je to preňho to najlepšie. Poviete si: “veď ho/ju to baví, chodí tam rád/rada, má tréning každý deň, cez víkend súťaž, zápas alebo preteky, pohybu má až až!”. No je toto tá správna cesta?

Je každodenný tréning skutočne to, čo dieťa najviac potrebuje?

Najväčší problém je v nedostatku neriadenej pohybovej aktivity. Akonáhle majú chvíľku voľného času, sú naučené ihneď siahnuť po smartfóne, tablete, prípadne počítači. Uzatvoria sa do svojej virtuálnej bubliny a tým to hasne. Deti však potrebujú najmä v predškolskom a školskom veku v prvom rade dostatok spontánnej aktivity! Neustále sa snažíme, aby sa riadili nejakými pravidlami a zásadami. Či už v škole, v športových kluboch alebo povedzme si úprimne, aj doma! Diktatúrou v znamení toho, čo majú robiť, čo nemajú robiť, ako to majú robiť, ako to nemajú robiť v nich potláčame a ubíjame všetku spontánnosť, vynaliezavosť a zodpovednosť za svoje konanie.

FitNeško - pohyb detí, tréningy pre deti

Spomeňte si na obdobie, keď sa vaše dieťa naučilo chodiť. Nedokázalo obsedieť, stále sa hýbalo. Pamätáte, ako sa počas hry behom presunul/a po inú hračku a rovnako sa vrátil/a naspäť? Neberme deťom spontánny pohyb! Túto chybu však veľmi často robia najmä tréneri. Snažíme sa už v útlom veku naučiť dieťa presný uhol, pod akým má raketa zasiahnuť loptičku, do ktorej časti brány má umiestniť loptu či puk alebo ako spraviť salto na kladine. Dieťa potrebuje všeobecne rozvíjajúci charakter pohybovej aktivity v spojení s hrou. Ak sa trénerovi dostane do rúk dieťa v predškolskom alebo školskom veku je priam jeho povinnosťou vplývať na všeobecný pohybový rozvoj dieťaťa v súlade s jeho biologickým vývojom a najmä senzitívnymi obdobiami.

Využitie moderných metód pre pohyb detí

FitNeško - pohyb detí, tréningy pre deti

My dospelí, či už v úlohe rodiča, trénera, učiteľa alebo vychovávatela, by sme nemali zabúdať na jednoduchú, no dôležitú zásadu: koľko času dieťa presedí v školskej lavici, toľko času by sa malo počas dňa spontánne hýbať podľa vlastného uváženia a podľa vlastných potrieb. Našťastie sa tento alarmujúci problém dostáva opäť do správnych koľají. Mnohé školy proti nedostatku pohybu bojujú rôznymi inovatívnymi programami alebo metódami ako napríklad:

 • vysoké lavice, pri ktorých sa žiaci učia v stoji určitú časť vyučovania (USA)
 • tanečné videá počas prestávok, podľa ktorých deti tancujú (USA)
 • mobilné aplikácie s krátkymi video-ukážkami ako sa môžu správne no najmä zábavne hýbať (USA)
 • zvýšenie počtu prestávok vonku a určenie žiaka, ktorý upozorní učiteľa, že sa deti potrebujú postaviť a ponaťahovať sa (FIN)
 • deti si určujú a vyberajú akým smerom sa bude hodina uberať – namiesto toho aby čakali v zástupe kým jeden žiak vystrelí na kôš (CAN)
 • bežecké stretnutia detí a rodičov pred vyučovaním v trvaní 25 min 2-krát do týždňa (US)
 • Športové súťaže organizované študentmi počas prestávok (IRL)
 • projekt Nebuď lenivý zahŕňa prednášky o strave, príručky s cvičeniami a iné (SK)

Podporme u detí samostatnosť, vynaliezavosť a kreativitu aj prostredníctvom pohybu. Naučme ich pohyb milovať a nie nenávidieť.

Zdroje/Credits:

 • https://www.theguardian.com/society/2017/oct/10/shocking-figures-show-there-are-now-124-million-obese-children-worldwide
 • Photo by Janko Ferlic from Pexels
 • https://www.pexels.com/photo/296301
 • https://www.pexels.com/photo/1103563

Kontakt

Urobte prvý krok dnes

„ATLETIKU MILUJEM! „

Prešla som si všeobecnou atletickou prípravou, kde som sa venovala hlavne viacboju- sedemboju. Vždy mala najradšej šprintérske disciplíny do 200m, ktorým sa aktuálne venujem. Vďaka práci vo FitNation a neustálemu vzdelávaniu sa, som mohla svoje poznatky aplikovať aj do svojho tréningu. Pomáham pripravovať profesionálnych športovcov na súťaže.