Diagnostika FMS

Functional Movement Screeeing

fms diagnostika kouč Fitnation tréning

Čo je FMS?

FMS diagnostika je rýchly a jednoduchý nástroj na komplexné hodnotenie základných pohybových stereotypov človeka. Identifikuje obmedzenia a asymetrie pohybu v konkrétnych pohyboch tela. Tie spôsobujú nižšiu efektivitu tréningu, ale tiež môžu byť príčinou bolestí či zranení. Je to neodmysliteľná časť vstupného merania, z ktorej vychádzame pri tvorbe tréningového plánu.

Ako to funguje?

Diagnostika je založená na 7 testoch, ktoré sú zamerané na testovanie mobility, stability a motorickej kontroly. Skúšanie je realizované bodovacím systémom, v ktorom sa udeľujú body od 0 do 3 a to podľa toho, či daný úkon alebo konkrétne cvičenie je prevedené správne, s odchýlkami, alebo je nezvládnutý. Do úvahy sa tiež berie, či bola spôsobená bolesť. Tento spôsob diagnostiky využívajú aj hráči NHL, NBA, NFL, hráči vrcholových futbalových tímov a mnohí ďalší, ktorí trénujú pod dohľadom profesionálov.

AKO PREBIEHA TESTOVANIE?

  • Hlboký drep (deep squat) – testovanie mobility dolných končatín, bedrových kĺbov a členkov, stability trupu a posturálna kontrola
  • Výkrok (hurdle step) – testovanie mechaniky kroku a chôdze a taktiež stability na jednej nohe
  • Výpad (in line lunge) – analýza ľavej a pravej strany tela, kedy sa do pohybu zapája stabilita a mobilita nôh
  • Pohyblivosť ramien (shoulder mobility) – testovanie mobility ramenného pletenca, oblasť hrudnej časti chrbtice, lopatiek a hrudného koša
  • Zdvihnutie vystretej nohy (active straight leg raise) – test flexibility svalov v oblasti bedier a stabilita panvy
  • Kľuk (trunk stability push up) – tento bod je zameraný na stabilizáciu chrbtice a odhalenie kompenzačných pohybov, ktoré naznačujú nesprávne fungovanie primárnych svalových partií
  • Rotačná stabilita (rotary stability) – testovanie stability panvy, trupu a ramenného pletenca pri pohyboch hornej a dolnej končatiny
fms diagnostika kouč Fitnation tréning

Na základe bodovacieho systému získame predstavu, ako vaše telo a svaly reagujú na pohybové aktivity. Identifikujeme slabiny, ktoré aktuálne, alebo v budúcnosti, môžu spôsobovať problémy a nebodaj viesť k zraneniam. Maximálne môžete získať 21 bodov,  rekreačným športovcom bude postačovať 15.

S výsledkami testovania vieme vybudovať tréningový plán a kompenzačný tréning, ktorý je zameraný na odstránenie nedostatkov a problémov a následne aktívne dosiahnutie svojich cieľov. FMS testovanie je zamerané na kvalitu pohybu a profesionáli vo FitNation vaše výsledky použijú na vytvorenie efektívneho a personalizovaného tréningu.