Fitneško

Skupinový tréning pre deti od 4 do 10 rokov.

Skupinový tréning pre deti vo veku 4-6 rokov a 7-10 rokov

Naučíme vaše deti prostredníctvom hry a zábavy zaľúbiť si šport, pohyb a hrať fair play. Získajú zároveň správne pohybové stereotypy, aby mohli v staršom veku úspešne predchádzať problémom so skoliózou, valgóznymi ochoreniam a najmä čoraz čatejšou obezitou.

  • mesačný program
  • minimálne 5, maximálne 10 detí v kurze
  • vždy v utorok 15 -16 (7-10 ročné deti)
  • vždy v utorok 17-18 (4-6 ročné deti)
  • Cena 9,90€/ tréning, platba na mesačnej báze
deti šport tréning pohyb atletika