Sedavé zamestnanie a bolesti chrbtice. Časť II.

Hádam každý z nás má predstavu o tom, ako chrbtica vyzerá. Ale poznáme aj jej funkciu, okrem toho, že sa stále na ňu sťažujeme, ako veľmi nás bolí?  Chrbtica má významnú pohybovú funkciu!  Ale nielen to. Je aj dôležitou oporou tela, ktorá nesie hmotnosť organizmu.

Čo by sme mali vedieť o chrbtici

Tento funkčný celok, ktorý tvorí približne 35 % dĺžky ľudského tela, je dvakrát esovite prehnutý a skladá sa zo stavcov, medzistavcových platničiek, menších medzistavcových kĺbov, väzív či svalov. Prechádza cez neho miecha, z ktorej odstupujú nervy smerujúce do celého tela.

sedavá práca držanie tela postúra chrbtica práca
 • Stavce sa združujú do jedného celku, v ľudskej chrbtici je 33 až 34 stavcov.
 • Toto esovité prehnutie nám zabezpečuje vzpriamené držanie tela, má opodstatnenie pri umiestnení ťažiska organizmu, pri opore a nosení hmotnosti tela, tlmí nárazy počas pohybu.
 • Zakrivenie dopredu sa nazýva lordóza a toto zakrivenie môžeme pozorovať v krčnej a v driekovej oblasti chrbtice. Zakrivenie chrbtice dozadu sa nazýva kyfóza a je prítomné v hrudnej chrbtici a v krížovej časti.
 • Medzi stavcami sa nachádzajú medzistavcové platničky, ktoré slúžia na spojenie stavcov. Tlmia nárazy pri pohybe, chôdzi, behu, skákaní, stabilizujú chrbticu, udržujú rovnováhu, vyrovnávajú tlakové a ťahové sily, ktoré rozkladajú na celú plochu stavcov, sú prítomné pri pohybe, ohýbaní či rotácii tela.
 • Platničky sú pružné, avšak pevné. V každom úseku chrbtice sú prispôsobené svojej špecifickej funkcionalite.
 • Platnička je vyživovaná pohybom. Pozostáva z vody s obsahom kyslíka a dôležitých živín. Jej opakované zaťažovanie pri striedaní stláčania a uvoľňovania, čo sa deje napr. aj pri chôdzi, ju vyživuje. Keď si predstavíte špongiu, pri stlačení z nej vypudíte tekutinu, a keď ju uvoľníte, špongia sa znova rozpína do pôvodnej veľkosti a tekutinu nasáva.

 

Nepriaznivá zmena tohto stavu prispieva k degeneratívnym zmenám. A teda dlhodobé sedenie a telesná inaktivita = znížená výživa platničky.

Opakovane budem v tomto článku preto zdôrazňovať dôležitosť pohybu v živote človeka. Rovnako je nevyhnutný pre svaly a väzy chrbtice. Skrátené svaly neplnia svoju funkciu a to má za následok svalovú nerovnováhu – dysbalanciu.

Guľatý chrbát a nemobilné bedrá ako možné príčiny dlhodobého sedenia

Dlhodobé sedenie ovplyvňuje postúru tela a zapríčiňuje bolesť. Bolesť chrbta nie je choroba, ale ide tu o takzvané funkčné poruchy – nie je poškodený pohybový aparát, ale je porušená súhra jeho jednotlivých súčastí. Najdôležitejšie je, že svaly, ktoré pôsobia vzájomne proti sebe, sú v nerovnováhe, a teda vzniká svalová dysbalancia. Poruchy svalovej dysbalancie vedú k funkčným poruchám pohybového systému a aj ku zmenám zakrivenia chrbtice a tiež sa odrážajú v kĺboch, kde sa obmedzí rozsah pohybu.

sedavá práca držanie tela postúra chrbtica práca

Telo pracuje ako jeden reťazec, ak je v nejakej časti tela niečo v neporiadku, odzrkadlí sa to v jeho ďalších častiach.

Stav svalovej nerovnováhy v hornej časti tela

sedavá práca držanie tela postúra chrbtica práca

Svalová nerovnováha je stav, pri ktorom jeporušená funkčná rovnováha posturálneho a fázického svalového systému. Vo svalovej nerovnováhe rozlišujeme svaly skrátené a svaly oslabené.

Guľatý chrbát sa nazýva aj horný skrížený syndróm. V tomto prípade vzniká hyperkyfóza v hrudnom úseku chrbtice. Typickým prejavom je:

 • zaguľatený chrbát v hrudnej časti chrbtice
 • vyklenutie hrudnej chrbtice vzad
 • predsunuté ramená
 • odstávajúce spodné uhly lopatiek
 • predsunutá hlava

Bolesti sa zvyknú vyskytovať nielen priamo v mieste problému. Časté sú bolesti ramena, bolesti krku vyrážajúce až do hlavy, bolesti horných končatín, medzilopatkového svalstva, driekovej chrbtice…

Tento syndróm z anatomického hľadiska vykazuje nerovnováhu svalov, ktorá spôsobuje nefyziologické postavenie spomínaných častí tela.

Stav svalovej nerovnováhy v dolnej časti tela

Ide o tzv. dolný skrížený syndróm , kde je svalová nerovnováha  medzi svalmi chrbtice, panvy a dolných končatín. V tomto prípade vzniká hyperlordóza v driekovej oblasti chrbtice.

Typickým prejavom je :

 • skrátenie a zvýšené napätie svalov chrbta, panvy a stehien
 • oslabené svaly brucha a sedacie svaly

Bolesti z tohto syndrómu sa prejavujú v driekovej oblasti chrbtice, v bokoch, v krížoch a v bedrách.

Brušné svaly sú v tejto oblasti dôležitou svalovou skupinou, ktorá v prípade oslabenia plnohodnotne neplní funkciu opory drieku. Napríklad  pri samotnom sedení nedochádza k aktívnemu zapájaniu brušných svalov a ďalších svalových skupín, ktoré na seba nadväzujú.

sedavá práca držanie tela postúra chrbtica práca

Vznik hyperlordózy primárne spôsobuje nerovnováha brušných a sedacích svalov.

Časté a dlhodobé sedenie vedie k celkovému poklesu flexibility, najmä v bedrách a v chrbtici. Ohybné a silné bedrové kĺby a ich svaly sú podstatné pre udržiavanie rovnováhy. Avšak  dôsledkom dlhodobého sedenia sa svaly v okolí bedrových kĺbov začnú skracovať a zvyšovať svoje svalové napätie.

Dlhodobé sedenie a následky

držanie tela postúra chrbtica lordóza kyfóza

Na záver je dôležité uviesť, že sedenie ako také nemusí ihneď viesť k závažným problémom, ale po istom čase dlhodobého sedenia, ktoré je pre každého človeka rôznorodé, sa tak stane. Minimálne sa zhorší mobilita a stabilita jednotlivých kĺbov, čo sa neskôr podpíše bolestivosťou v daných segmentoch.

Ak si ale vaša práca vyžaduje niekoľkohodinové sedenie, tak si určite prečítajte moje nasledujúce články. Priblížim vám v nich, ako môže zamestnávateľ zabezpečiť, aby jeho zamestnancov nebolel chrbát pri sedavom zamestnaní, ako sa dá efektívne cvičiť aj priamo na pracovisku, ako správne sedieť a poskytnem vám mnoho rád a ďalších podnetov k tejto téme.

Lucka Grigerová FitNation osobný tréner

Externá trénerka

 • Mgr. na FTVŠ Univerzity Komenského
 • 5 000 uskutočnených tréningov
 • DNS 1, 2 (dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
 • SM- systém IA+IB (špirálna stabilizácia chrbtice)
 • Masérska škola; Mäkké techniky; Gua Sha
Lucka Grigerová FitNation osobný tréner

Mgr.

Lucia Grigerová

Externá trénerka

 • Mgr. na FTVŠ Univerzity Komenského
 • 5 000 uskutočnených tréningov
 • DNS 1, 2 (dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
 • SM- systém IA+IB (špirálna stabilizácia chrbtice)
 • Masérska škola; Mäkké techniky; Gua Sha
O mne