Andrej Bobok tréner FitNation tréning

Mgr. Andrej Bobok

Instagram

Ako dieťa som rád skúšal rôzne tímové športy. Najdlhšie mi vydržal volejbal, ktorý hrávam rekreačne dodnes a okrem toho sa venujem ešte kalistenike. Svoju lásku k pohybu a zdravému životnému štýlu som preniesol z práce učiteľa telesnej výchovy do sveta tréningu.

O čom sa s vami rád porozprávam: Volejbal, čítanie, lyžovanie, hudba, geografia 😀

Páči sa mi ich prístup ku klientom a aj k trénerom. A majú super podcast.

Vzdelanie

  • Mgr. FTVŠ UK
  • DNS 1 & 2 (dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
  • FitNation školenia (technika cvičení, stravovanie)
  • Kurz vodnej záchrany

Zručnosti

  • silový tréning
  • kondičný tréning
  • kalistenika

Ciele

  • Hlavne starostlivosť o bezpečné cvičenie a bezpečnosť