Sára Kollárová tréner FitNation tréning

Bc. Sára Kollárová

Instagram

Šport je súčasťou môjho života už odmalička. V útlom veku som začala s lyžovaním, ktoré v súčasnosti v zimných mesiacoch aj vyučujem. Od 6 do 10 rokov som sa venovala modernej gymnastike a neskôr aj volejbalu, vďaka ktorému som si našla zálubu v silovom tréningu. V 10 rokoch som začala jazdiť na koni, čomu sa aktívne venujem spolu s cvičením až doteraz.

O čom sa s vami rád porozprávam: jazdenie na koni, silový tréning, lyžovanie, cestovanie

Fitnation pre mňa symbolizuje fitko s príjemnou atmosférou a priateľským kolektívom, kde sa viem vzdelávať a aplikovať svoje poznatky do trénerskej praxe.

Vzdelanie

  • Bc. v odbore kondičný tréner
  • Kurz DNS I. (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)
  • inštruktorka lyžovania I. kvalifikačného stupňa
  • silový tréning, kondičný tréning
  • jazdenie na koni, silový tréning, lyžovanie

Zručnosti

  • silový tréning
  • hypertrofický tréning
  • kondičný tréning

Ciele

  • Úspech, ktorý by som chcela dosiahnuť, je pomáhať ľuďom dosahovať ich ciele a naučiť ich radosti z pohybu